Disclaimer

Informatievoorziening website

AFMP en MARVER betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op haar websites. De volledigheid en actualiteit van de inhoud van de sites wordt echter niet gegarandeerd. Aan deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid AFMP en MARVER

AFMP en MARVER zijn niet aansprakelijk voor enige door de gebruiker of door een ander geleden schade die het gevolg is van het gebruik van informatie op deze website, of van beslissingen of mededelingen die gebaseerd zijn op informatie op deze website. AFMP en MARVER zijn tevens niet aansprakelijk voor enige geleden schade die een direct, speciaal, incidenteel of indirect gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de site.