Disclaimer

Informatievoorziening website

FNV Veiligheid betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op haar website. De volledigheid en actualiteit van de inhoud van de site wordt echter niet gegarandeerd. Aan deze website kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid FNVV

FNV Veiligheid is niet aansprakelijk voor enige door de gebruiker of door een ander geleden schade die het gevolg is van het gebruik van informatie op deze website, of van beslissingen of mededelingen die gebaseerd zijn op informatie op deze website. FNV Veiligheid is tevens niet aansprakelijk voor enige geleden schade die een direct, speciaal, incidenteel of indirect gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de site.