Fonds Sociale Zorg

 

 

Wie goed doet, goed ontmoet”

 

Dit spreekwoord is zeker van toepassing op de vrijwilligers bij het Fonds Sociale Zorg.

Het is ook tevens één van de bindende factoren.

 

Het Fonds Sociale Zorg is op zoek naar vrijwilligers die zich in willen zetten voor de leden en oud leden van de Koninklijke Marechaussee, die een steun in de rug kunnen gebruiken.

 

Wij zijn, ter versterking  van ons team , op zoek naar vrijwilligers, coördinatoren en ledenbezoekers :

 

***Ledenbezoeker(s) voor de regio Veluwe Oost en de regio Limburg Noord.***

De ledenbezoeker bezoekt namens het FSZ, leden en oud leden van de Marechaussee die ziek zijn, weduwen en wezen en leden op leeftijd. Tevens zijn ze aanwezig bij de uitvaart van een (oud) collega om een laatste groet te brengen.

 

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot:

 

Theo Wielens

Voorzitter FSZ

Tel:      053-5721060 of 06-42169443

Mail :  voorzitter@fondssocialezorg.nl

 

of

 

Bert Tuenter

Coördinator Zorg en Nazorg

Tel :    06-10120697

Mail:   zorgennazorg@fondssocialezorg.nl

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

Het Fonds Sociale Zorg

 

(FSZ, ook wel ‘de parel van de vereniging’ genoemd), is een deel van de Marechausseevereniging (MARVER). Het verricht haar activiteiten onder de verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur (HB) en is geen zelfstandige rechtspersoon. Het Fonds is in 1959 ingesteld om het vermogen van de “Steunvereniging” die toen opging in de MARVER, de bestemming te geven van: sociale zorg. Het FSZ bestaat uit een bestuur en een aantal medewerkers. Dit zijn allemaal vrijwilligers. Het FSZ heeft als doel het verlenen van sociale zorg en bijstand aan de leden van de MARVER of hun nabestaanden. Hoe dit is georganiseerd heeft de MARVER vastgelegd in het Reglement Fonds Sociale Zorg. Het bezoeken van langdurig zieke collega’s richt zich niet alleen op de leden van de MARVER, maar op allen werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee. Het bestuur FSZ coördineert de werkzaamheden van het Fonds zoveel mogelijk langs de lijnen van de MARVER.

 

Voor het uitvoeren van de verschillende activiteiten is geld nodig. Het FSZ ontvangt daarvoor 1% van de contributie die de leden van de MARVER betalen.
Daarnaast wordt geld opgehaald via de Verjaardagsactie waarbij alle leden van de vereniging een felicitatie ontvangen met de uitnodiging te doneren aan het FSZ; de verkoop van artikelen in de fysieke- en de webwinkel van het FSZ (of door aanwezigheid bij o.a. reünies en de Veteranendag) en de jaarlijkse Sinterklaas en Kerstactie. Incidenteel ontvangt het Fonds schenkingen. Het FSZ kan zich door het totaal –gemiddeld genomen– bedruipen.

 

De huidige activiteiten van het FSZ omvatten: sociale zorg en (financiële) bijstand. De vorm ervan wordt beoordeeld door een commissie uit het bestuur FSZ,
het bezoeken van langdurig zieke (oud)collega’s en hoogbejaarde leden, extra aandacht in de maand december door bezoeken aan ongeveer 350 leden,
het vertegenwoordigen van de Marechausseevereniging bij de uitvaart van leden en soms familieleden daarvan.

 

De Marechausseevereniging en het bestuur FSZ proberen een grotere bekendheid met het Fonds Sociale Zorg te realiseren. Ook wordt gezocht naar andere –meer moderne– vormen van sociale zorg en bijstand. Bedoeld wordt dat meer leden dan tot nu toe het geval is aanspraak zullen maken op de sociale zorg en bijstand van de Marechausseevereniging.

 


Voor de website van het Fonds Sociale Zorg van de MARVER/FNV, klik HIER